Prví absolventi Nitrianskej animátorskej školy

V dňoch 7. – 8. júna 2019 sa v priestoroch Diecézneho pastoračného centra v Nitre konalo posledné formačné stretnutie účastníkov NAŠ v tomto školskom roku. Pre účastníkov druhého ročníka bolo významné tým, že počas stretnutia ich čakali absolventské skúšky a tým aj zavŕšenie ich dvojročnej formácie.

Stretnutie sa začalo v piatok večer sv. omšou a prvopiatkovou pobožnosťou. Potom sa večer niesol v duchu aktivít, ktoré si pre účastníkov pripravili sestry z Rodiny Panny Márie. Sobotné dopoludnie už patrilo spomínaným absolventským skúškam, ktoré pozostávali z teoretickej i praktickej časti. Popoludní medzi účastníkov NAŠ zavítal diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý piatim absolventom odovzdal certifikáty, poďakoval im za ich ochotu i čas prichádzať do animátorskej školy a nechať sa formovať pre prácu s mládežou a na záver im poprial, aby túto snahu plodne využili aj v konkrétnych sférach evanjelizačnej a katechetickej práce s mládežou. Stretnutie sa zakončilo spoločnou návštevou ruín benediktínskeho kláštora sv. Hypolita a Svoradovej jaskyne pod Zoborom.

Nitrianska animátorská škola je projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných víkendov počas dvoch rokov (8 víkendov počas školského roka), kde záujemcovia majú možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvojujú aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín.