Prvý diskusný večer pod Nitrianskym hradom

21. júla 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (7. novembra) v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári svätého Gorazda sa 6. novembra 2018 konali prvé Dišputy pod hradom. Diskusný večer, ktorého cieľom bolo reflektovať aktuálne spoločenské témy, navštívilo sedemdesiat záujemcov. Diskusiu moderoval Martin Záruba. Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha, Ivan Šulík, otvoril tému Kresťan a spoločnosť krátkym úvodom o potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti. Pred blížiacimi komunálnymi voľbami sa nevyhol ani politike a vlastnostiam, ktoré by kresťanskému politikovi nemali chýbať. Nasledovala diskusia a publikum reagovalo viacerými podnetnými otázkami. Po jej skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom dišputy v malých skupinkách pokračovali ďalej. Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár svätého Gorazda, plánujú v diskusiách pravidelne pokračovať a pozvať ďalších hostí.

Miroslav Šidlo / Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha