Prvý formačný víkend Nitrianskej animátorskej školy

12. decembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (12. novembra) V dňoch 10. – 12. novembra 2017 sa v priestoroch Diecézneho pastoračného centra v Nitre uskutočnil prvý víkend nového formačného projektu pre mladých Nitrianska animátorská škola – Mystagóg mladých. Prvý formačný víkend mal názov Môj pohľad na seba/Boží pohľad na mňa. Program sa začal v piatok večer sv. omšou v Kaplnke sv. Ladislava v Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda. Sv. omšu sme obetovali spoločne za nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý sa v uplynulom týždni dožil životného jubilea. Po večeri nasledoval zoznamovací program, ktorý viedli sestry z Rodiny Panny Márie a počas ktorého sme sa mohli bližšie navzájom spoznať a tak utvoriť nové spoločenstvo, ktoré sa bude najbližšie dva roky stretávať, aby prehlbovalo svoj vzťah s Pánom, poznávali poklad viery a ktoré sa zároveň bude učiť komunikovať tieto hodnoty mladým ľuďom dneška.

V sobotu v dopoludňajšom prednáškovom bloku nám sestra Julian z Rodiny Panny Márie priblížila príbeh stvorenia ako začiatok veľkého príbehu lásky Boha s človekom a so svetom. Aj keď vo svete následkom hriechu panuje mnoho nedokonalostí, predsa Boží pohľad na človeka a stvorenie je pohľad lásky, ako to sestra Julian predstavila aj na príkladoch a svedectve mnohých svätých. V popoludňajšom prednáškovom bloku nám otec Juraj Sedláček, rektor UPC v Trenčíne, priblížil tému „otcovských rán“, ktorej sa dlhodobo a plodne venuje. Svojimi poznatkami, ale aj reálnymi svedectvami účastníkom NAŠ ukázal, ako rany nezvládnutého rodičovstva poznačujú osobnosť človeka, zvlášť mladého, ale aj to, ako k týmto ranám možno pristupovať a ich liečiť. Večer sme sa spoločne stretli pri eucharistickej adorácii, počas ktorej mali účastníci NAŠ pristúpiť k sv. spovedi alebo k rozhovoru.

Nedeľné ráno patrilo vzájomnému zdieľaniu sa a prvý formačný víkend sme ukončili tam, kde sme ho aj začali – pri Pánovom oltári v Kaplnke sv. Ladislava, kde sme poďakovali Pánovi za uplynulý víkend a s požehnaním otca Ľubomíra Hlada, rektora UPC v Nitre, sme sa rozišli za svojimi povinnosťami.

Nasledujúci formačný víkend NAŠ sa uskutoční v dňoch 8. – 10. decembra 2017.

Andrej Filin

f