Púť do Hronského Beňadika – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva na tradičnú púť Krista Kráľa do Baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku. Program púte začína v sobotu 23. novembra 2019 v popoludňajších hodinách a vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 24. novembra 2019 o 11:00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Peter Brodek, generálny vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta. Všetci sú srdečne pozvaní.