Púť do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Farnosť Nadlice pozýva veriacich na tradičnú púť na pútnickom mieste Mechovička, ktorá sa uskutoční 10. júla 2022. Súčasťou programu púte je spoločná modlitba posv. Ruženca o 9,30 hod. Púť vyvrcholí slávnostnou sv. Omšou o 10,30 hod., ktorej hlavným celebrantom bude ThLic. Anton Ďatelinka, PhD. správca farnosti Nitra – Horné mesto. Všetci sú srdečne pozvaní !