Púť folkloristov na Skalke

15. júna 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Skalka (24. septembra) Na starobylej Skalke pri Trenčíne sa v nedeľu 23. septembra 2018 stretli asi dve stovky priaznivcov folklóru z dvanástich folklórnych skupín na Púti folkloristov trenčianskeho regiónu.

Púť začala pobožnosťou pri kríži pod kláštorom a krojovanou procesiou k Diecéznej svätyni s modlitbou posvätného ruženca. Slávnostnú svätú omšu spojenú s poďakovaním za úrodu celebroval kanonik Jozef Sliepka, ktorý sám bol v minulosti aktívnym folkloristom. V homílii povzbudil prítomných k radosti z prežívania viery, ktorú máme odovzdať aj dnešnému svetu.

Po skončení svätej omše program pokračoval na nádvorí vystúpením folklórnych skupín a neformálnym agapé. Všetci prítomní vyjadrili želanie stretnúť sa na Skalke aj o rok.

Peter Beňo

Foto Štefan Čičo