Púť k Matke Božej na Kalvárii v Nitre – pozvánka

Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Nitriansku Kalváriu v dňoch 14., 15. a 16. augusta 2020.
Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať pobožnosť Krížovej cesty, adorácia a modlitba posvätného ruženca. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke kostola, alebo na farskej stránke našej farnosti.
Všetkých pútnikov s radosťou očakávame a prosíme o rešpektovanie bezpečnostných a hygienických opatrení.