Púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu – pozvánka

RKFÚ Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na Kalvárii v dňoch 13.-14. Augusta 2022. Pre pútnikov je pripravený pestrý duchovný program a možnosť pristúpenia ku sviatosti zmierenia počas oboch dní. Hlavnými celebrantami sv. Omší v sobotu pre maďarský hovoriacich veriacich bude budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup a maďarský prímas J.Em. Mons. Péter kardinál Erdö, a v slovenskom jazyku pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. V nedeľu púť vyvrcholí slávnostnou sv. Omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Všetci sú srdečne vítaní!