Púť k Matke Božej v Nitre – pozvánka

Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu v dňoch 15., 17. a 18. augusta 2019. Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať bohatý duchovný a formačný program pre deti a rodičov.

PROGRAM:

Štvrtok 15. augusta 2019:
– 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Vagaš SVD, nemocničný kaplán v Nitre (kostol)

– 10:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova (kostol)

– 15:00 Eucharistická pobožnosť v maďarskom jazyku (kostol)

– 16:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. György Herdics, šéfredaktor maďarského katolíckeho týždenníka Remény (kostol)

– 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti Nitra – Kalvária (kostol)Sobota 17. augusta 2019:
– 15:00 Svätá omša za účasti detí, celebruje P. Tomáš Gerboc SVD (kostol)
– 15:00 Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

– 16:00 Zábavný program pre deti (pastoračné centrum „Skalka“), prehliadka Misijného múzea
– 16:00 DUET tour – Interaktívny workshop: „7 pilierov dobrého manželstva“ s hudobným programom, organizuje Centrum pre rodinu (aula Misijného domu)

– 16:00 Obrad uvítania Misijného kríža s relikviami svätcov (v maďarskom jazyku, poľný oltár)

– 17:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. Kornél Fábry, generálny sekretár Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti 2020 (poľný oltár)

– 19:00 Prednáška o úcte k Eucharistii a o eucharistických kongresoch (v maďarčine, aula Misijného domu)

– 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje Mons. Marián Šuráb (poľný oltár)

– 20:30 Posvätný ruženec a procesia k Lurdskej jaskyni

– 22:00 Večer Božieho milosrdenstva (duchovné pásmo so spoločenstvom Rodiny Panny Márie)

– 23:00 Svätá omša za účasti novokňazov Spoločnosti Božieho Slova a nitrianskej diecézy


Nedeľa 19. augusta 2019:
– 5:00 Krížová cesta

– 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Fillo SVD, misionár na Filipínach 

– 8:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

– 10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup
– 15.00 Mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním