Púť k Panne Márii Fatimskej pri Dube – pozvánka

Farnosť Nitra-Janíkovce pri príležitosti spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pozýva v sobotu 17. Júna 2023 na mariánsku púť ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube. Program: 14:30 hod. – požehnanie pútnikov a následné putovanie od kostolov v Janíkovciach, Čechynciach a v Golianove. 16:00 hod. – Svätá omša Pri Dube. Celebruje Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku. Všetci sú srdečne vítaní!