Púť k Panne Márii Fatimskej v Trenčianskej Závade

Trenčianska Závada (14. mája) Jubilejný rok storočnice zjavenia Panny Márie vo Fatime slávili veriaci aj vo farnosti Nemšová, vo filiálnej kaplnke v Trenčianskej Závade. Hlavným celebrantom svätej omše v nedeľu 14. mája 2017 bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Slávnosti predchádzalo putovanie od miestneho farského kostola v tradičných krojoch, sprevádzané modlitbou posvätného ruženca a dychovou hudbou. Sprievod sa zastavil pred najstaršou kaplnkou na Slovensku, zasvätenej Panne Márii Fatimskej, za spevu piesne Fatimské zjavenie, ktorú skomponoval vtedajší kaplán Jozef Hanko. Ten aj inicioval stavbu tejto kaplnky.

Na slávnosti sa zhromaždilo približne dvetisíc veriacich. V homílii ich hlavný celebrant povzbudil, aby nasledovali Pannu Máriu, ktorú prirovnal – citujúc myšlienku od ctiteľa Panny Márie, biskupa Mons. Pavla Hnilicu – k Abrahámovi, ktorý sa modlil, aby Boh odvrátil svoj hnev, od úmyslu zničiť Sodomu a Gomoru a volal po pokání. Tiež spomenul príbeh istého pomocného biskupa, ktorého zajali islamisti a žiadali výkupné za jeho prepustenie. Nikto sa neodvážil zaniesť peniaze iba jeho matka. Matka priniesla výkupné a tým vyslobodila svojho syna. Aj Panna Mária, podľa jeho slov, vyslobodzuje svoje deti zo zajatí hriechu. „Ona je omilostená žena“, povedal nitriansky biskup.

Milan Kačaljak / Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha

photo-25photo-41photo-23