Púť k Panne Márii Kráľovnej v Novej Vsi nad Žitavou – pozvánka

Farnosť Nová Ves nad Žitavou pozýva mariánskych ctiteľov na púť k Panne Márii Kráľovnej, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 22. augusta na pútnickom mieste Studnička. Súčasťou programu púte je každodenné vysluhovanie sviatosti zmierenia hodinu pred pútnickou sv. omšou. V sobotu 19. augusta 2023 o 16,00 hod. bude sv. omšu v maďarskom jazyku celebrovať biskupský vikár Mons. Zoltán Ďurčo, o 18,30 hod. v slovenskom jazyku generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Martin Kramara. V nedeľu 20. augusta 2023 bude slávnostnú sv. omšu celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V pondelok 21. augusta 2023 o 18,30 hod. policajný kaplán z KRPZ Trnava Miroslav Gális a v pondelok 22. augusta 2023 o 18,30 hod. farár farnosti Melek Vladimír Uhrin. Všetci sú srdečne pozvaní!