Púť k Panne Márii Kráľovnej

28. augusta 2018 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nová Ves nad Žitavou (26. augusta) V priestoroch pútnického areálu Studnička vo farnosti Nová Ves nad Žitavou sa v nedeľu 26. augusta 2018 konala tradičná púť ku cti Panne Márii Kráľovnej. Svätú omšu na poľnom oltári celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Pútnický areál je zasvätený Panne Márii Kráľovnej. Nad potokom Drevenica je vybudovaný trojklenbový Turecký most ako architektonická pamiatka z 15. storočia, z obdobia tureckého pustošenia. Asi od roku 1874 na tomto mieste vyjadrujú veriaci svoju úctu, vďaku i prosby Panne Márii. V roku 1954 pápež Pius XII. vyhlásil sviatok Panny Márie Kráľovnej a od roku 1969 sa oslavuje vždy 22. augusta. Práve tento sviatok sa stal hlavným dňom mariánskej púte v Novej Vsi nad Žitavou. V blízkosti prameňa bol najskôr postavený drevený stĺp so soškou Panny Márie, neskôr bola soška uložená v malej kaplnke. Po prvej svetovej vojne v roku 1918 sa z ruského zajatia vrátili muži z obce. Ako prejav vďaky zasadil Jakub Remiš okolo prameňa tri lipy a jeden javor. Ich koruny do dnešného dňa tvoria nad Studničkou živý chrám. Samotný areál je opradený množstvom zaujímavých príbehov. Ústnym podaním sa tieto príbehy zachovali do dnešných čias.

Farnosť Nová Ves nad Žitavou / Miroslav Lyko