Púť k Sedembolestnej v Studničke Pozbe

Studnička Pozba (16. septembra) V dňoch 15. – 16. septembra 2018 sa na pútnickom mieste Studnička Pozba konala púť k Sedembolestnej Panne Márii. Vyvrcholila nedeľnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii pripomenul, že o mariánskej úcte slovenských katolíckych veriacich svedčia početné mariánske chrámy a kaplnky. „Z 5 925 známych patrocínií kostolov a kaplniek (aj zaniknutých) na Slovensku je 1 762 zasvätených Panne Márii, z toho 329 je zasvätených Sedembolestnej Panne Márii“. Ďalej hlavný celebrant poukázal na to, že „úcta k Sedembolestnej nie je len prejavom účasti na jej bolestiach, ale je to zároveň svedectvo, že máme záujem o hodnoty, ktoré boli jej životu nielen blízke, ale sama ich žila: neochvejná viera, obdivuhodná nádej i praktická láska, ktorej ovocím bol záujem o iných, odpúšťanie, príkladná starostlivosť o rodinný život, ochota slúžiť iným, ako i trpezlivo znášať ťažkosti každodenného života, nestrácať pritom životný optimizmus, znova začínať a mať dar vytrvalosti,“ povedal pred záverom homílie Mons. Viliam Judák.

Celý text homílie TU

Ioan Gondec / Miroslav Lyko