Púť k Studničke pri Novej Vsi nad Žitavou – pozvánka

12. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

Rímsko-katolícky farský úrad v Novej Vsi nad Žitavou pozýva ctiteľov Panny Márie na tradičnú púť k Panne Márie Kráľovnej k pútnickému miestu Studnička, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 26. augusta 2019 s nasledovným programom:

Sobota 24. augusta 2019

16.00 hod: sv. omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti

17.00 hod: vysluhovanie sviatosti zmierenia

18.30 hod: sv. omša  v slovenskom jazyku,  celebruje Dr. Milan Polák, farár farnosti sv. Urbana v Nitre

Nedeľa 25.augusta 2019

11.00 hod: pontifikálna slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup

pondelok 26.augusta 2019

18.30 hod: sv.omša, celebruje Vladimír Uhrin, farský administrátor farnosti Nitra – Dolné Krškany