Púť k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi na Skalke – pozvánka

Tradičná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva sa uskutoční aj tento rok. Bude sa niesť v duchu poďakovania za ochranu pred nákazou koronavírusom. Bude sa konať v dňoch 17.-19. júla 2020 za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.
Program pútnického víkendu bude podobný ako po minulé roky. Tohtoročnými hlavnými hosťami budú nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a nový spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš.

Program:
Piatok 17. júla 2020 – sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika
9:15 Posvätný ruženec, príležitosť ku svätej spovedi
10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Ján Majerník procesia na kláštor
15:30 Korunka Božieho milosrdenstva
16:00 Svätá omša, celebruje P. Bohuslav Šprlák, O.Praem.

Sobota 18. júla 2020
17:00 Privítanie pútnikov, príležitosť ku svätej spovedi
17:45 Posvätný ruženec
19:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
21:00 Krížová cesta (kalvária)
21:00 Gréckokatolícka svätá liturgia (kláštor)
22:15 Svetlo Božieho slova – Impulz na zamyslenie o význame Svätého písma pre život kresťana
23:00 Svätá omša za účasti mladých za duchovné povolania s udelením novokňazského požehnania. Celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy
24:00 Piesne chvál a začiatok celonočného eucharistického bdenia

Nedeľa 19. júla 2020
6:00 Svätá omša
8:00 Gréckokatolícka svätá liturgia
9:45 Posvätný ruženec
10:30 Slávnostná svätá omša. Celebruje Mons. Ján Kuboš, pomocný spišský biskup
15:15 Posvätný ruženec za chorých
16:00 Svätá omša pre starých a chorých, Te Deum celebruje doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Prosíme o dodržanie aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.