Púť k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi na Skalke pri Trenčíne – pozvánka

V dňoch 16. – 17. júla 2022 sa v Skalke pri Trenčíne bude konať tradičná Púť k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. Program púte sa začína v sobotu 16.7. o 15.00 hod. slávnostnou vernisážou výtvarných a literárnych diel medzinárodného sympózia ORA ET ARS Skalka 2022, a končí v nedeľu 17. júla sv. omšou za starých a chorých. Hlavnými celebrantmi slávnostných sv. omší budú v sobotu 16. júla o 19.00 hod. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup a v nedeľu 17. júla 2022 o 10.30 Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. V sobotu o 23.00 hod. budú sv. omšu tradične celebrovať novokňazi Nitrianskej diecézy, ktorí udelia pútnikom novokňazské požehnanie. Púť sa bude konať bez akýchkoľvek obmedzení. Všetci sú srdečne vítaní!