Púť k sv. Andrejovi Svoradovi na Zoborskom kláštore v Nitre – pozvánka

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po skončení liturgickej slávnosti bude možná prehliadka ruín Zoborského kláštora so sprievodcom. Všetci sú srdečne pozvaní.
Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické opatrenia je potrebné, aby mali účastníci prekryté horné dýchacie cesty hygienickými rúškami a pred svätým prijímaním podstúpili dezinfekciu rúk.