Púť k sv. Andrejovi-Svoradovi – patrónovi mesta – na Zoborský kláštor – pozvánka k pôstu a k púti

Dňa 21. júla 2023 sa v Nitre uskutoční tradičná Púť k sv. Andrejovi-Svoradovi – patrónovi mesta – na Zoborský kláštor. V rámci programu púte bude na jej začiatku o 17,00 hod. odhalená a požehnaná socha sv. Svorada v parčíku pri kruhovom objazde na Predmostí. Následne sa procesia veriacich z mestských farností vydá na pešiu púť popri rieke Nitra a po Kláštorskej ulici k zakonzervovaným ruinám Zoborského kláštora v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. Sv. omšu v Zoborskom kláštore bude o 19,00 hod. celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s piorom Benediktínskeho opátstva v Tihaniy z Maďarska Richardom Korzenskym OSB. Po slávnosti je pre účastníkov a pútnikov pripravený kultúrny program zložený s prehliadok areálu kláštora so sprievodcom, koncert orchestra Swingless Jazz Ensemble, ale aj ochutnávka zoborských vín z Biskupských vinohradov a piva Svorad zo Zoborskej studne. Program skončí tak, aby účastníci mali možnosť na odchod využiť aj autobusy MHD.
Zároveň pozývame k starej tradícii, deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou prežiť spôsobom, ako sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia mesta Nitra – ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu, za obnovu viery v našich rodinách a za mier a pokoj vo svete. Všetci sú srdečne pozvaní!