Púť k sv. Jurajovi v Nitrianskej Blatnici

Nitrianska Blatnica (28. apríla) Pri Rotunde svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici sa na Druhú veľkonočnú nedeľu 28. apríla 2019 konala tradičná púť k patrónovi tohto posvätného miesta. Svätej omši na poľnom oltári predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Na začiatku bohoslužby požehnal jednotlivé zobrazenia krížovej cesty, ktoré umiestnia na protiľahlom kopci.

V homílii pripomenul, že púť k svätému Jurajovi sa stala súčasťou jarného programu mnohých veriacich. „Mnohých z nás privádza na toto nádherné miesto túžba – obrazne povedané, zalistovať si akoby v rodinnom albume, pripomenúť si našich predkov a udalosti, ktoré nás sprevádzajú z minulosti, a tým načrieť do našej kresťanskej a národnej histórie. (…) Aj pretože nás fascinuje jedinečný Genius loci – táto lokalita dýchajúca dejinami, archeologickými nálezmi, osídlení, historických dokumentov a artefaktov“, povedal nitriansky biskup a pokračoval: „Dosvedčujeme, že ten hlavný dôvod, prečo sme tu, je náboženský a kresťanský. Sme tu predovšetkým ako pútnici, ktorí sú verní tradícii trvajúcej vyše päťsto rokov. (…) Tieto púte sú (…) prejavom hrdosti na naše bohaté kresťanské a národné dejiny. Sú autentický prejav toho, že Kristova zvesť a učenie Cirkvi, ktoré nadobúdalo rôzne prejavy a formy, zapustilo hlboké korene a pretváralo vedomie našich predkov a viedlo ich k ušľachtilým hodnotám, aj k dobru a kráse. To koná Cirkev aj dnes“, dodal. Hlavný celebrant podčiarkol, že povolaním kresťanov je aj to, aby sa v našej rozleptanej dobe stali novým typom človeka, teda aj kresťana, ktorý nestráca historickú aj osobnú pamäť. „Motorom našej vnútornej premeny je sila Ježišovho zmŕtvychvstania, ako aj sila Božieho milosrdenstva, ktoré robí zo všetkých rozkolísaných individualistických prešpekulovaných a vypočítavých Tomášov pravých vyznavačov, ktorí sa neboja vyznať pred Kristom, ale aj pred svetom: „Pán môj a Boh môj“ (por. Jn 20, 28), povzbudil prítomných Mons. Viliam Judák.

Miroslav Lyko

ilustračné foto