Púť kňazov Nitrianskej diecézy

V dňoch 6. – 11. apríla 2015 sa uskutočnila púť kňazov Nitrianskej diecézy k hrobu sv. Arnolda Janssena v Steyle (Holandsko). Na púti, ktorú viedol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa zúčastnilo 37 kňazov; medzi nimi aj dvaja pátri verbisti.

Cestou do Steylu sa pútnici najskôr zastavili v nemeckom meste Kolín. Po príchode do Steylu sa ubytovali v misijnom dome sv. Michala archanjela v Steyle, ktorý im slúžil ako základňa, z ktorej sa vydávali na cesty do iných pútnických miest okolia. Tento dom, ktorý otvoril sv. Arnold Janssen r. 1875, je považovaný za „kolísku“ Spoločnosti Božieho Slova. V dolnom kostole misijného domu sa nachádza aj hrob tohto svätca, zapáleného za misijnú myšlienku. Arnold Janssen založil v Steyle tri rehoľné kongregácie: Spoločnosť Božieho Slova, misijnú Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého (misijné sestry) a kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (ružové sestry). 

Okrem putovania po Steyle čakal na pútnikov bohatý program. Takto navštívili v stredu Kevelaer a Aachen v Nemecku a Banneux v Belgicku. Vo štvrtok sa putovalo do Trevíru a Luxemburgu. V piatok na ceste domov bola zastávka vo Fulde pri hrobe sv. Bonifáca. Keďže päť miest z programu púte navštívil sv. Ján Pavol II, nazvali niektorí túto púť aj púťou „po stopách sv. Jána Pavla II.“

Nitrianske biskupstvo

Put_1Put_2Put_3