Púť kresťanských seniorov na Skalke pri Trenčíne

Viac ako 400 pútnikov zo západného a časti stredného Slovenska priputovalo 13. júna 2022 na Skalku pri Trenčíne v rámci púte kresťanských seniorov. Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojom príhovore im pripomenul niekoľko myšlienok z posolstva pápeža Františka k 2. svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorého mottom sú slová žalmu 95: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“. Pútnikom sa prihovoril aj predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach a predsedníčka krajskej organizácie Sdružení křesťanských senioru zo Zlína Karla Vrlová. Púť zorganizovalo územné centrum Združenie kresťanských seniorov v Trenčíne. Seniori tak mohli prežiť spoločenstvo v duchovnej atmosfére a načerpať milosti pre ďalší obdobie svojej jesene života.