Púť ku cti Matky Božej do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Farnosť Nadlice organizuje púť ku cti Matky Božej  do Rajčian na pútnické miesto Mechovička, ktorá sa uskutoční v nedeľu 1. augusta 2021. Súčasťou programu púte je o 9.30 hod. modlitba posvätného ruženca a o 10.30 hod. slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude Vdp. Štefan Vicen, suriansky dekan a farár. Počas sv. omše je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Všetci sú srdečne pozvaní.