Púť ku cti sv. Andreja Svorada – patróna mesta Nitra na Zoborský kláštor – pozvánka

Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika pozývajú Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra veriacich na púť ku cti sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitra, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júla 2022 v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobori pri ruinách Zoborského kláštora. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 19,00 hod. bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Súčasťou programu púte bude aj pešia modlitbová procesia z mestského parku na Sihoti (od Zimného štadiónu), ktorá sa začne o 17,30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní!