Púť ku kaplnke na Háji pri Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rímskokatolícky farský úrad v Hronskom Beňadiku pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža pozýva na púť ku kaplnke na Háji, ktorá sa bude konať 14. septembra 2019 (sobota). Púť sa začne spoločnou modlitbou posv. Ruženca o 10:00 hod. a vyvrcholí sv.omšou, ktorú bude celebrovať miestny miestny správca farnosti vdp. Tomáš Gračka.
Baroková kaplnka bola postavená v areáli malého veľkomoravského hradiska, na mieste staršej drevenej kaplnky. Nechalo ju postaviť zemianstvo Tekovskej župy ako poďakovanie za ochranu počas morovej epidémie začiatkom 18. storočia.
Kaplnka sa nachádza medzi obcami Hronský Beňadik a Psiare na skale Háj. Jednoducho sa k nej dostanete autom z blízkej obce Psiare alebo pešo po žltej turistickej značke od baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku.