Púť ku Kristovi Kráľovi do Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva na tradičnú púť ku Kristovi Kráľovi, ktorá  sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku bude konať v dňoch 25. – 26. novembra 2023.

Program:

Sobota – 18,00 hod – Svätá omša, celebruje  Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky. Po sv. omši bude uctenie relikvie Kristovej krvi a prijatie nových členov do Bratstva Kristovej krvi.

Nedeľa – 10,00 hod – Sviatosť zmierenia, 10,15 hod – Modlitba posvätného ruženca, 11,00 hod – Svätá omša, celebruje ICLic. Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre. Po svätej omši bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou zakončená slávnostným požehnaním.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.