Púť ku Kristovi Kráľovi do Hronského Beňadika – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva v dňoch 19.-20. novembra 2022 na tradičnú púť ku Kristovi Kráľovi do Baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku. Program púte začína v sobotu 19. novembra 2022 sv. omšou o 18,00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Peter Brodek rektor Baziliky sv. Benedikta opáta. Po sv. omši bude možnosť uctenia si Kristovej krvi.
Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 20. novembra 2022 o 11:00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Marián Šuráb, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly. Popoludní o 15.00 hod. bude farár Farnosti v Hronskom Beňadiku Vdp. Alexander Staník viesť poklonu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou zakončenú slávnostným požehnaním o 16.00 hod.Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná  pred sv. omšami. Všetci sú srdečne pozvaní!