Púť mužov do Hronského Beňadiku – pozvánka

Pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa srdečne pozývame – otcov, manželov, bratov a synov na púť mužov do Hronského Beňadiku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. marca 2020 v Diecéznej svätyni – Bazilike sv. Benedikta. Súčasťou programu sú vysluhovanie sviatosti zmierenia, modlitba posvätného ruženca, uctenie relikvie Kristovej krvi a slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať rodák zo Slovenska, reykjavícky biskup J.Ex. Mons. Dávid Tencer OFM Cap. o 11,00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.