Púť na Kalvárii v Nitre

19. augusta 2023 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Rok Sedembolestnej

Na Kalvárii nad Nitrou sa 15. – 17. augusta 2014 uskutočnila tradičná mariánska púť z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Na toto posvätné miesto aj tentokrát prišli pútnici slovenskej i maďarskej národnosti.

Prvým vrcholom púte bola večerná svätá omša v sobotu 16. augusta. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vyzval prítomných veriacich k reflektovaniu udalostí zo života Panny Márie, ale aj zamysleniu sa nad fenoménmi doby, akými sú útoky proti rodine, ospravedlňovanie zla, či konanie, alebo nekonanie v duchu viery. Zdôraznil: „Láska je posledným cieľom, o ktorý sa má človek usilovať. Konajme tak, aby sme boli prínosom pre túto zem.“

Po večernom, nočnom a rannom programe nasledovala hlavná svätá omša v nedeľu predpoludním, ktorú na poľnom oltári pred pútnickým chrámom celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. V homílii pripomenul, že aj nás čaká vzkriesenie tela, len my si na to musíme ešte počkať. „To, čo nanebovzatá Panna Mária prežíva už teraz, my začneme prežívať až v čase, ktorý určil Boh vo svojej múdrosti. Vieme povedať iba toľko, že to bude na konci sveta“, povedal Mons. Mario Giordana a dodal: „Zatiaľ sme pozvaní, aby sme sa na tú chvíľu pripravovali každý deň. Môžeme to robiť pekne tak, že budeme nasledovať dobrý príklad našej nebeskej Matky. Predovšetkým musíme byť vnímaví na hlas, ktorým sa k nám Boh často prihovára. Spôsoby ako to robí sú rôzne“. Na konci svojho príhovoru po evanjeliu hlavný celebrant povzbudil prítomných veriacich, aby si z Nanebovzatej vzali príklad. „Uprime svoje oči tam, kde na nás všetkých čaká náš Otec, na nebeskú vlasť“.

Miroslav Lyko, TKKBS