Púť Nitrianskeho katedrálneho spevokolu k hrobu sv. Emeráma do Regensburgu

Regensburg – Nemecko (27. augusta) Nitriansky katedrálny spevokol Emerám pri príležitosti 30. výročia svojho založenia putoval v dňoch 25. – 27. augusta 2017 k hrobu svätého Emeráma, biskupa a mučeníka, do Regensburgu v Nemecku. Svätý Emerám pôsobil v tomto meste v 8. storočí ako misijný biskup a pochovaný je v miestnom stredovekom benediktínskom opátstve, jednom z najstarších v Nemecku, v bazilike, ktorá nesie jeho meno.

Aj Nitrianska Katedrála – Bazilika má patrocínium svätého Emeráma. Jeho relikvie priniesol do Nitry salzburský arcibiskup Adalrám, ktorý na počesť tohto mučeníka okolo r. 828-829 posvätil pre knieža Pribinu kostol – prvý historicky známy kostol na Slovensku. Katedrálny spevokol v Nitre si tiež zobral meno podľa tohto svätca.
Púť spevokolu sa uskutočnila pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Sprevádzali ho veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly a správca katedrálneho chrámu Mons. Štefan Vallo a rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Mons. Pavol Zahatlan. Na hrobe svätého Emeráma slávili svätú omšu, pri ktorej spieval katedrálny spevokol Emerám a na organe hral vedúci spevokolu a katedrálny organista Ing. Milan Ševčík. Po svätej omši zaznel v bazilike krátky koncert. 
Okrem Regensburgu pútnici navštívili aj bavorské mestečko Waldsassen pri českých hraniciach s mariánskou bazilikou, ktorá patrí k najvýznamnejším a najkrajším barokovým kostolom južného Nemecka. Tiež navštívili premonštrátsky kláštor v Teplej, vedľa Mariánskych Lázní, v Čechách, založenom v stredoveku blahoslaveným mučeníkom Hroznátom, ktorý je pochovaný v kláštornom kostole. Jeho  800. výročie mučeníckej smrti si v tomto roku pripomína celá Plzenská diecéza, ktorej je patrónom.
Aj na týchto miestach sa slávili sväté omše, po ktorých bol krátky koncert spevokolu Emerám. Pri svätých omšiach ďakovali jeho členovia nielen za 30 rokov pôsobenia a spevu na česť a slávu Božiu, ale mysleli na všetkých, ktorí za tie roky v spevokole spievali. Niektorí z nich už odišli do večnosti. Taktiež svoju púť obetovali i za všetkých svojich drahých, ktorým na týchto posvätných miestach vyprosovali Božie požehnanie, pomoc a ochranu, ako aj všetky potrebné dary pre dušu i pre telo.
 
Štefan Vallo / Miroslav Lyko

Spev. súbor EMERAM a účastníci zájazdu po kncerte chráme sv. EMERÁMA V REGENSBURGUr1

Regensburg. Koncert zboru EMERÁM v chráme sv. Emeráma v RezneBohoslužba v chráme sv. Emeráma v Regensburgu 26.8.2017