Púť v Nitrianskej Blatnici

Nitra (30. apríla) V nedeľu 30. apríla 2017 sa v Nitrianskej Blatnici uskutočnila tradičná Svätojurajská púť, ktorá už má takmer 500-ročnú históriu, ktorá nebola prerušená ani komunistickým režimom. Program púte sa začal svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a koncelebrovali kňazi z dekanátu Radošina. Súčasťou bohoslužby bolo požehnanie obnovenej Rotundy svätého Juraja, ktorá sa nachádza v horách pod hrebeňom vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec.

Na začiatku slávnosti zaspieval zbor Psallite Deo z Nitry Staroslovienský Otče náš. Liturgiu spevom sprevádzal miestny chrámový zbor, tvorený veriacimi farnosti Nitrianska Blatnica a dychová hudba Hradištská kapela. Púte sa zúčastnilo približne dvetisíc pútnikov, pre ktorých bol po svätej omši pripravený kultúrny program. 

b1b2 b3