Púť v Tesárskych Mlyňanoch

V dňoch 3. – 5. júna sa konala púť k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch. Veriaci všetkých vekových skupín prišli Bohu poďakovať za požehnanie. Púť sa konala v duchu mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. 
Celý program vyvrcholil v nedeľu. Začal sa slávnostným sprievodom veriacich z filiálky Vieska
nad Žitavou. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii poďakoval za pokračovanie v tradícii vyše 100-ročnej púte, úcty k Božskému Srdcu, pripomenul zásluhy farára Jána Novotného, ktorý v r. 1908 sa ako delegát za Ostrihomskú arcidiecézu – vikariát Trnava, zúčastnil na kongrese o úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu v Ríme a pri tejto príležitosti si vyžiadal povolenie na verejnú úctu k Božskému Srdcu aj pre svoju farnosť Tesáre. Biskup Viliam Judák povzbudil veriacich k dôvere v Božie milosrdenstvo – nevyčerpateľnú vlastnosť milujúceho Otca voči nám, jeho deťom. 
Slávnosť pokračovala zasvätením jednotlivcov i rodín k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickou procesiou.

s_1s_2 s_3s_5 s_6s_7 s_8s_9 s_11