Púť zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne – pozvánka

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na Púť zdravotníkov, ktorá sa bude konať  v sobotu 24. septembra o 16.00 hod. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Na tejto púti budeme prosiť o ochranu, pomoc a požehnanie pre celé slovenské zdravotníctvo, všetkých zdravotníkov a ich rodiny.

Na pútnickom mieste má slávenie svätých omší za zdravotníkov už svoju tradíciu, a to pravidelne každú poslednú nedeľu v mesiaci, aj vzhľadom na to, že v roku 2016 zasvätil vladyka Milan Lach celé slovenské zdravotníctvo pod patronát svätých Kozmu a Damiána práve počas púte na Skalke. Všetci sú srdečne pozvaní!