Púť zdravotníkov na Skalku pri Trenčíne – pozvánka

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na Púť zdravotníkov, ktorá sa bude konať v nedeľu 24. septembra od 9.45 hod. Slávnosť začne Akatistom k svätému Kozmovi a Damiánovi. Program bude pokračovať slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod. v diecéznej svätyni na Malej Skalke. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavskej eparchie a predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska. Počas púte budú zdravotníci prosiť o ochranu, pomoc a požehnanie pre celé slovenské zdravotníctvo, všetkých zdravotníkov a ich rodiny.

Na pútnickom mieste má slávenie svätých omší za zdravotníkov už svoju tradíciu. Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa tu konajú za nich sväté omše, pretože v roku 2016 zasvätil vladyka Milan Lach celé slovenské zdravotníctvo pod patronát svätých Kozmu a Damiána práve počas púte na Skalke. Všetci sú srdečne pozvaní!