Púte na pútnickom mieste Studnička Pozba

Beša (7. júna) V dňoch 24. – 25. júna 2017 sa na pútnickom mieste Studnička Pozba uskutoční Festival kresťanských mládežníckych spevokolov – kapiel a púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a zdravotníkov.
Ioan Gondec / Miroslav Lyko

festozbrojeni3