Pútnici Božieho milosrdenstva prešli aj cez Nitriansku diecézu

V nedeľu Božieho milosrdenstva (12. apríla 2015) sa začala pešia púť s obrazom Božieho milosrdenstva z Lodzi (Poľsko) do Vatikanu. Počas troch mesiacov štyria putujúci prekonajú vzdialenosť 1950 km. Obraz Božieho milosrdenstva s rozmermi 1,8 x 1,2 m s nápisom „Jezu ufam Tobie” v arabskom jazyku bude odovzdaný Svätému Otcovi Františkovi ako dar modlitby za prenasledovaných kresťanov, za ich vernosť evanjeliu a za mier vo svete. Organizátori pozývajú k spoločnej modlitbe na tieto úmysly. Bude to spoločná, duchovná púť za mier.

Pútnici prešli s obrazom aj cez Nitriansku diecézu, konkrétne cez tieto mestá a obce: Skýcov, Topoľčianky, Žitavany, Zlaté Moravce, Tesárske Mlyňany, Slepčany, Nová Ves Nad Žitavou, Vráble, Dyčka, Lúčnica nad Žitavou, Michal Nad Žitavou, Kmeťovo, Malá Maňa, Úľany Nad Žitavou, Šurany, Nové Zámky.

m3m_4m_5