Pútnici na Nitrianskom hrade

Nitra (29. apríla) V sobotu 23. apríla navštívilo Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma v Nitre viac ako 300 pútnikov zo štúrovského dekanátu. Spolu s dekanom Mons. Karolom Magyarom a ďaľšími ôsmimi kňazmi putovali do katedrálneho chrámu, aby v Roku milosrdenstva prešli svätou bránou a získali odpustky. 
Pred svätou omšou sa spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca a využili možnosť pristúpiť ku Sviatosti zmierenia. Po svätej omši nasledovala prehliadka katedrály, diecézneho múzea, kazemat a areálu hradu. Svoju púť ukončili spoločným obedom v Kňazskom seminári sv. Gorazda.
V tento deň navštívili katedrálu aj ďalšie skupiny pútnikov z Jacoviec a Slepčan. 
s_1 s_6 s_7  s_9 s_10