Pútnici na Skalke pri Trenčíne majú nový pútnický dom

Veriaci najmä z nitrianskej diecézy putovali uplynulý týždeň do pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, kde sa v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019 uskutočnila hlavná púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätcom – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. V rámci nej sa pútnici mali možnosť zúčastniť pestrého duchovného programu, ktorý bol tvorený sv. omšami, gréckokatolíckou sv. liturgiou,  modlitbami posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva, procesiou na kláštor, pobožnosťou krížovej cesty, či vysluhovaním sviatosti pokánia. Konala sa aj vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2019, či celonočné eucharistické bdenie. Celebrantami sv. omší boli Mons. Dušan Argaláš, dekan – farár v Topoľčanoch, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, či otec Vladimír Skyba, generálny vikár bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. Púť vyvrcholila 21. júla nedeľnou slávnostnou sv. omšou, ktorú za účasti širokej verejnosti a predstaviteľov miestnej samosprávy celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom a správcom pútnického miesta Petrom Beňom, skalským titulárnym opátom a súčasne kanonikom Baziliky Sancta Maria Maggiore v Ríme Mons. Jozefom Kráľom, veľprepoštom Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefanom Valom a ďalšími kňazmi. Po jej závere Mons. Judák požehnal požehnal nový pútnický dom a odovzdal ho do užívania pútnikom. Dom sa podarilo vybudovať v uplynulom roku v rekordne krátkom čase, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie, keďže ročne prichádza na Skalku nad Váhom aj 17-tisíc návštevníkov. V podobe nového pútnického domu tak dostali nové zázemie, lebo v dome sa nachádza spoločenská miestnosť na prednášky, duchovné obnovy, priestor na bývanie kňaza a personálu, niekoľko hosťovských izieb a sociálne zariadenia. Nová budova stojí na mieste, kde takmer sto rokov stál menší domček, ktorý slúžil ako zázemie pre pútnický chrám. Zbúrali ho na jeseň pred dvoma rokmi. Celkové náklady na stavbu boli 600-tisíc eur. Dielo sa podarilo zrealizovať aj vďaka sponzorským príspevkom, podpore od Nitrianskeho biskupstva, zbierke z jednotlivých farností diecézy, či príspevkov od pútnikov prichádzajúcich na Skalku.