Pútnici na sviatok Krista Kráľa v Hronskom Beňadiku

V dňoch 23. – 24. novembra 2019 sa vo farnosti Hronský Beňadik uskutočnila tradičná púť pri príležitosti sviatku Krista Kráľa,ktorým sa zároveň končí liturgický rok. V starobylej diecéznej svätyni – Bazilike sv. Benedikta sa konal bohatý, dvojdňový duchovný program. V sobotu mali pútnici možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.  Súčasťou programu bola svätá omša, ktorú celebroval rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň, ako aj pobožnosť a uctenie si vzácnej relikvie Kristovej krvi, ktorú bazilika dostala ako dar v 15. storočí. Nedeľný program bol zavŕšený sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek – rektor baziliky a generálny vikár Nitrianskej diecézy spolu s daľšími kňazmi. Svätú omšu odvysielala televízia Lux v priamom prenose. Správca farnosti Vdp. Tomáš Gračka vyjadruje veľkú vďaku všetkým pútnikom z blízkeho, ale i z ďalekého okolia, ktorí prišli osláviť sviatok Krista Kráľa každoročnou púťou a vyjadruje presvedčenie, že sa v Bazilike sv. Benedikta budú  častejšie stretávať aj v budúcnosti. Všetci sú tam vždy vítaní!