Pútnici si v Nitre uctili svätých Cyrila a Metoda

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (5. júla) Svätoplukovo námestie v Nitre bolo 5. júla 2018 dejiskom národnej Cyrilo-metodskej púte. Na poľnom oltári predsedal svätej omši prešovský arcibiskup – metropolita Mons. Ján Babjak. Prítomní boli aj ďalší slovenskí arcibiskupi a biskupi, zástupca slovenskej apoštolskej nunciatúry, kňazi, zasvätení, predstavitelia politického, spoločenského i kultúrneho života na Slovensku.

Hlavný celebrant sa v homílii prihovoril niekoľkým tisíckam zhromaždených veriacich i divákom RTVS a poslucháčom Rádia Lumen. „Zišli sme sa tu v staroslávnej Nitre, symbole našej  vlasti, kde sa pred vyše 1100 rokmi  dotkli našej zeme  naši vierozvestcovia – solúnski bratia, svätý Cyril a svätý Metod. Dotkli sa našej zeme nielen nohami, ale predovšetkým s Božím slovom a Božou milosťou. Vtedy vtlačili pečať našim dávnym predkom Slovanom, lebo im zasiali do sŕdc živú vieru v jedného trojjediného Boha a cez nich sme tento dar živej viery prijali aj my, ich potomkovia,“ povedal v úvode a pokračoval: „Svätí solúnski bratia vysoko pozdvihli našich predkov tým, že im ohlásili vieru v živého Boha. Dali zmysel ich životu, lebo ich naučili ako majú žiť, aby dosiahli aj svoj večný cieľ, spásu. Spolu so živou vierou im odovzdali aj kultúru, vytvorili im písmo a tým ich zaradili medzi  kultúrne národy sveta. Dnes si na nich zvlášť spomíname a to najmä preto, lebo cítime, že to s nami nejde dobrým smerom. Že nás niekto cudzí chce zviesť z pravej cesty. Preto ich prosíme o príhovor u nebeského Otca, aby nám aj dnes vzbudil slávnych mužov, ktorí by nás správne viedli cez rôzne úskalia dnešného sveta, aby nám predkladali dobré zákony a stali sa skutočnými vodcami nášho ľudu, nášho národa. Veru, naša krajina potrebuje znova počuť pevný hlas a mocný príklad vierozvestcov dneška. Ale potrebuje aj zodpovedných vodcov v našej krajine, ktorým by bytostne išlo o náš ľud, pre ktorý by boli schopní a ochotní namáhať sa a prinášať aj veľké obety. Podľa vzoru svätých solúnskych bratov. Takých duchovných i svetských vodcov potrebuje Slovensko, aby sme nemuseli zapierať samých seba, aby nami nikto nemohol manipulovať a nanucovať nám neprijateľné zákony na úsvite tretieho tisícročia“.

V ďalšej časti homílie arcibiskup Ján Babjak pripomenul „ako celá naša spoločnosť zatúžila po pravde po ukrutnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A stále to v spoločnosti rezonuje, lebo ich vrah je na slobode. Nie, nechceme počúvať rozprávky a mýty, ale chceme poznať pravdu, a o to by nám stále malo ísť. Iba o pravdu. Verím, že potom by sa také neprávosti nestávali. Naša spoločnosť je citlivá na korupciu. Musíme proti nej vytrvalo bojovať. Spoločnosť je citlivá na klientelizmus, na zneužívanie európskych fondov, na rôzne podvody a mafiánske maniere. Slušní ľudia tejto spoločnosti  chcú, aby sa tieto veci riešili a vyriešili“, povedal kazateľ. Podľa jeho slov, „pravda nás vedie k šľachetnosti, k dobru, k pravdivosti, k čestnosti. A vidíme, ako sa zrazu náš národ domáha týchto hodnôt“. Riešením je podľa neho Ježiš Kristus: „Ak žijeme v jednote s Ježišom, jeho svetlo nás osvecuje. Toto svetlo k nám priniesli svätí Cyril a Metod. Vďaka ich misii naši predkovia boli povolaní z tmy do svetla. Akí nerozumní by sme boli, keby sme sa opäť vracali zo svetla do tmy“, dodal v závere homílie prešovský arcibiskup.

Pred záverečným požehnaním hlavnému celebrantovi poďakoval hostiteľ, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Okrem iného pripomenul, že „je to viac ako symbolické, že je to v roku, keď si pripomíname 1150. výročie schválenia staroslovenského jazyka ako štvrtého liturgického jazyka na západe“. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, zjednotená s Petrovou katedrou v Ríme, podľa nitrianskeho biskupa, už vyše 1100 rokov zachováva tento duchovný a kultúrny dar  – staroslovienský jazyk. Prešovskému arcibiskupovi zaželal, aby cirkevné spoločenstvo aj naďalej viedol múdro, s láskou, prezieravo ako svätý Metod.

Na konci svätej omše predstavili známku, ktorú vydala Slovenská republika spolu s mestským štátom Vatikán, a to z príležitosti 1150. výročia uznania slovanského jazyka za štvrtý liturgický. Autorom známky je Dušan Kállay a rytecký prepis vyhotovil František Horniak.

Národná Cyrilo-metodská púť bola vrcholom trojdňových osláv Nitra, milá Nitra.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha