Diecézna svätyňa v Skalke pri Trenčíne miestom pútí zdravotníkov a folkloristov

Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke pri Trenčíne sa počas uplynulého víkendu stala miestom tradičnej púte folkloristov spojenej s poďakovaním za úrodu a po prvýkrát aj púte zdravotníkov pri príležitosti sviatku ich hlavných patrónov sv. Kozmu a sv. Damiána. Liturgickej slávnosti v sobotu 24. septembra 2022 predsedal nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojom príhovore vyzval ku svedectvu kresťanov v oblasti zdravotnej starostlivosti a prítomným zdravotníkov okrem iného povedal: „Vnímajte svoju profesiu ako povolanie, nie len ako zamestnanie… Aj keď sa vám nie vždy dostane patričného uznania, vedzte, že vás potrebujeme… Aj keď nie ste patrične ohodnotení, neodchádzajte… Buďte aj apoštolmi, misionármi pri lôžkach chorých… Buďte láskaví a trpezliví, aj keď vám tú láskavosť vždy nevracajú… Nehanbite sa dať o sebe vedieť, že ste veriaci…“ V závere liturgického slávenia pútnici nezabudli biskupovi Beňovi zablahoželať k jeho nedávnemu životnému jubileu.

Nedeľa 25. septembra 2022 patrila pútnikom v ľudových krojoch, ktorá už tradične začala modlitbou pod kláštorom na Veľkej Skalke a pokračovala slávnostným sprievodom na Malú Skalku. V exteriéri diecéznej svätyne vyzdobenej plodmi zeme rukami veriacich z Trenčianskej Turnej celebroval slávnostnú sv. omšu Mons. Štefan Valo, veľprepošt nitrianskej sídelnej kapituly. Prítomným sa prihovoril povzbudením k vďačnosti za všetky dobrá, ktoré od nášho Stvoriteľa každodenne prijímame, a ktoré častokrát berieme ako samozrejmosť. Poukázal aj na súvis medzi vďačnosťou – čo je ovocie vedomia, že všetko je dar od Pána – a schopnosťou prijímať vo svojom živote aj nedostatok. Pre pútnikov bolo po skončení liturgickej slávnosti v priestoroch pútnického domu pripravené agapé a za zvukov dychovej hudby a spevu folkloristov tak mali možnosť stráviť príjemné spoločné chvíle.