Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda spestrilo slávnosti v Nitre

15. septembra 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Program slávností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2019 bol opätovne spestrený aj náučným a zážitkovým podujatím pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry“. Konalo sa 7. júla 2019 vďaka spolupráci subjektov participujúcich na budovaní Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktoré okrem kraja patria aj mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Archeologický ústav SAV, či Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF. Ponuku využili pútnici z Nitry a okolia všetkých vekových kategórií. V nedeľu v ranných hodinách sa stretli pri kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach, prehliadli si kostol a vypočuli výklad o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý predniesol riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Dr. Peter Ivanič. Pútnici počas putovania absolvovali aj zastávku pri rekonštruovaných ruinách Zoborského kláštora, kde im bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa aj nedeľnej sv. omše, ktorú pre nich celebroval zoborský farár D. Milan Polák. So sprievodcom si mali možnosť prezrieť celý areál starobylého kláštora a dozvedieť sa o jeho histórii. Podujatie vyvrcholilo v archeoparku na Martinskom vrchu, kde sa v zážitkovej expozícii Archeologického ústavu SAV mohli zoznámiť so životom na Veľkej Morave, vypaľovaním keramiky a ochutnávkou dobových jedál. Nitrianske Staré divadlo Karola Spišáka predviedlo pútnikom zážitkové interaktívne predstavenie pod názvom „Stretnutie s Veľkou Moravou“, a malí i veľkí pútnici si okrem toho mohli vyskúšať aj kopanie na detskom archeologickom nálezisku, streľbu z luku, či písanie v hlaholike v kreatívnom stane Matice Slovenskej. Všetci, ktorí absolvovali trasu putovania, dostali na jednotlivých zastávkach pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých si na záver putovania prevzali certifikát pútnika o absolvovaní cesty a pamätný odznak. Cyrilo-metodské putovanie ako spojenie príjemného s užitočným bolo ponúknuté ako alternatíva zvlášť pre prázdninujúcu mládež, ale aj pre všetkých milovníkov histórie a ctiteľov odkazu sv. Cyrila a Metoda, aby si aj týmto spôsobom uctili nielen ich pamiatku, ale poznávali aj dejiny nášho národa v príjemnom prírodnom a na historické pamiatky bohatom prostredí Nitrianskeho regiónu a mesta Nitra. Organizátori sa budú v budúcnosti snažiť toto podujatie ponúknuť aj školám ešte počas školského roka, ako vhodnú formu pre zážitkové vyučovanie dejepisu, či tip na školské výlety.