Redizajnovali sme internetovú stránku

Nitra (2. januára) Internetová stránka Nitrianskeho biskupa má nový dizajn a sčasti aj nové usporiadanie článkov. Cieľom úprav bola nielen väčšia prehľadnosť, ale aj modernejšie a viac informatívnejšie anotácie, ktoré návštevník webu vidí ešte pred rozbalením článku.

Zverejnené tituly sú rozdelené do dvoch stĺpcov (najdôležitejšie informácie a spravodajský servis diecézy). Pričom druhý stĺpec je preberaný webovými stránkami niektorých farností biskupstva.

Nový a dynamickejší je aj banner v centrálnej zóne stránky. Upozorňuje na najdôležitejšie informácie, ktoré by čitateľovi nemali ujsť. Nad ním sa nachádza nezmenená lišta, kde návštevník stránky nájde všetko podstatné o biskupstve, dekanátoch a farnostiach, vrátane telefonických a e-mailových kontaktov.

Miroslav Lyko