Registrácia na púť miništrantov do Ríma

12. decembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (8. januára) Po troch rokoch budú miništranti z mnohých krajín Európy opäť na prelome júla a augusta putovať do Ríma, na stretnutie so Svätým Otcom. Aj z Nitrianskej diecézy kompetentní organizujú miništrantov, aby sa zúčastnili tohto duchovného podujatia.  Záujemcovia sa zaregistrujú do 25. januára 2018 prostredníctvom e-mailu: ministranti@nrb.sk. Treba uviesť meno a priezvisko, vek a farnosť.

Bližšie informácie tu: program_pute_ministrantov

Peter Valaský / Miroslav Lyko