Rehoľníčky a rehoľníci na Nitrianskom hrade ďakovali za dar zasvätenia

Pri príležitosti 27. svetového dňa zasväteného života, ktorý Cirkev slávi na sviatok Obetovania Pána, sa 4. februára 2023 v Nitre stretla takmer stovka rehoľníkov rehoľníčiek pôsobiacich na území Nitrianskeho biskupstva, aby ďakovali za dar svojho zasvätenia. Na stretnutie ich tradične pozval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, aby im zároveň poďakoval za ich službu v diecéze. Stretnutie sa začalo sv. Omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval biskup Viliam Judák s pomocným biskupom Petrom Beňom a rehoľnými kňazmi. Vo svojom príhovore biskup Viliam prítomným rehoľníkom a rehoľníčkam, aj tým čo nemohli prísť, alebo žijú v klauzúrach adresoval slová vďaky za ich modlitby a službu v oblasti školstva, zdravotníctva, či charity a sociálnej práce, ale v kontexte so sviatkom Obetovania Pána uvažoval aj nad darom, zmyslom a významom ich zasväteného života pre Cirkev. Povzbudil ich podľa príkladu sv. Simeona a Anny k túžbe po Bohu a zachovávaniu a prehlbovania ich povolania k zasvätenému životu. Ako na záver povedal: „Prajem vám, aby ste aj vy rástli v Božej múdrosti a Jeho milosti, aby s vami a prostredníctvom vás vykonal veľké veci, aby vo vašom zasvätenom živote zaznievalo niečo veľké z iného nadprirodzeného sveta, niečo tajomné mystické a obohacujúce“. Prítomní rehoľníci a rehoľníčky si pri svätej omši obnovili aj svoje rehoľné sľuby. Po skončení liturgickej slávnosti program pokračoval v aule Kňazského seminára sv. Gorazda prednáškou sestry vincentky Petry Jedličkovej na tému pod názvom „Radosť verného áno“ o prežívaní radosti zo zasväteného života, jeho zdokonaľovaní a prehlbovaní. Stretnutie ukončil spoločný slávnostný obed a vzájomné rozhovory účastníkov.
Nitrianska diecéza si váži prítomnosť členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich na území biskupstva pre ich aktívne účinkovanie a pomoc v záujme rozvoja duchovného života veriacich, ako aj života celej diecézy v rôznych oblastiach. Aktuálne v diecéze pôsobí 11 mužských reholí a v nich 52 kňazov a 3 bratia a 17 ženských reholí a v nich 167 sestier a 2 novicky.