Relikvie sv. Charbela v Želiezovciach – pozvánka

V sobotu 23. novembra o 10:30 hod vo farnosti sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach, bude diecézny biskup Mons. Viliam Judák v miestnom farskom chráme sláviť svätú omšu. Pri tejto príležitosti prinesie do farnosti aj relikvie sv. Charbela Makhloufa, ktoré budú uchovávať vo farskom kostole sv. Jakuba apoštola. Na túto významná udalosť sa veriaci môžu pripraviť aj počas deviatnika, ktorý začne vo štvrtok. V rámci tejto duchovnej aktivity sa veriaci môžu dozvedieť aj o živote toho jedinečného svätého pustovníka. Všetci sú srdečne pozvaní.