Rok po misiách sa vo farnostiach Nitry koná duchovná obnova

Od 3. do 6. apríla 2014 v nitrianskych farnostiach prebieha duchovná obnova: Rok po celometských misiách. Informácie aj na stránke www.misienitra.sk

Farnosť Nitra - Klokočina


4.apríl             

prvý piatok  – spovedanie od 16.00 hod. OSB

18.30 sv. omša – OSB

Po skončení sv. omše stretnutie mladých – OSB

Po skončení večernej sv. omše stretnutie mužov – OSB

5. apríl

9.00 modlitba večeradla počas spovedania chorých

Kostol:           

9.00 – 10.00 spoveď chorých – OSB

10.00 – sv. omša s pomazaním chorých – OSB

18.30 večerná sv. omša – OSB

Penzión a dom dôchodcov:

 14.00  – spovedanie chorých

 15.00 sv. omša s pomazaním chorých

6. apríl

Sväté omše vo Farskom kostole: 6.30; 8.00; 9.30; 11.15 pre rodiny s deťmi; 18.00 hod

Popoludní 15.00 Krížová cesta – OSB, po skončení krížovej cesty prezentácia o kláštore v Sampore – OSB

Duchovnú obnovu budú viesť benediktíni o. Blažej OSB, o. Jozef OSB a o. Damián OSB

Nitra - Dolné mesto

Nitra - Horné mesto

Duchovná obnova: 3. – 6.4.2014, vedie ju P. Ján Halama, SVD.
3.4. o 18,30 – úvodná svätá omša s eucharistickou adoráciou
4.4. o 17,45  – pobožnosť krížovej cesty za účasti birmovancov a druhý príhovor obnovy počas svätej omše
5.4. o 6,30 a o 18,30 – vysluhovanie sviatosti pomazania chorých vo svätej omši
6.4. o 7,00, 8,30 a 10,00 hod. – úvahy v dopoludňajších svátých omšiach a záver duchovnej obnovy.

Nitra - Chrenová

Obnovu misií budú v dňoch 3. – 6. apríla 2014 viesť pátri verbisti zo Spoločnosti Božieho slova.

Duchovná obnova Chrenová v Roku Sedembolestnej Panny Márie 3. – 6. 4. 2014  

Štvrtok:

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Mária – eucharistická žena“

Po sv. omši eucharistická adorácia

Piatok:       

17:45 – Krížová cesta

18:30 – Sv. omša pre chorých so sviatostným pomazaním a s katechézou „Mária, Matka Cirkvi“

Sobota:          

18:30 – sv. omša s misijnou kázňou  – „Mária a sv. Jozef – manželia“

Po sv. omši stretnutie a katechéza pre manželov

Nedeľa     

6:30 – sv. omša s misijnou kázňou – „Mária, Hviezda novej evanjelizácie

8:00 – sv. omša s misijnou kázňou – „Mária, Hviezda novej evanjelizácie

9:30 – sv. omša s misijnou kázňou –„Mária, Hviezda novej evanjelizácie

11:00 – sv. omša s misijnou kázňou –„Mária, Hviezda novej evanjelizácie

Po sv. omši zasvätenie pri misijnom kríži

Nitra - Kalvária

Farská  duchovná obnova Nitra – Kalvária

 3. 4. – Štvrtok :                                                                   

           18: 45 – Pobožnosť pri misijnom kríži

           19: 00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Mária – eucharistická žena“  / P. Ján Paluch /

           Po sv. omši eucharistická pobožnosť s osobným požehnaním

4. 4. – Piatok:

           6: 30 – Sv. omša pre chorých so sviatostným pomazaním a s katechézou – 

           „Mária, Matka bolestná“  / P. Pavol Kobliha /

          18: 30 – Krížová cesta

          19: 00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Mária, Matka Cirkvi“ P. Martin Madassery  /

5. 4. – Sobota:

         6: 30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Mária a modlitba“  /P. Martin Štefanec /    

         9: 00 – Fatimská sobota   /Mons. Dominik Tóth /

       19: 00 – sv. omša s misijnou kázňou  pre manželov – „Mária a sv. Jozef “ / P. Emil Králik /

6. 4. – Nedeľa:

        7. 00- sv. omša s misijnou kázňou – „Mária, Hviezda novej evanjelizácie“ /P. Martin     Štefanec /

        9. 00 – sv. omša s misijnou kázňou – „Mária, Hviezda novej evanjelizácie“ / Mons. D. Tóth/

        10. 30 – sv. omša s misijnou kázňou –„Mária, Hviezda novej evanjelizácie“ /P. Martin Madassery /

       Na záver po každej sv. omši bude zasvätenie pri misijnom kríži.

 

Nitra - Zobor

Na Zobor prídu Misionári Najsv. Srdca Pána Ježiša a Panny Márie zo Žiliny. Program začína vo štvrtok 3. 4. večernou sv. omšou o 18.00, v piatok od rána budú kňazi spovedať po domoch starých a chorých farníkov, súčasne budú spovedať v penzióne na Jánskeho ulici, kde bude aj sv. omša o 11.00, večerná sv. omša o 18.00, v sobotu poobede stretnutie s miništrantmi, večer sv. omša o 18.00, v nedeľu sv. omše o 8.00, 9.30 v penzióne, 11.00, poobede o 15.00 Krížová cesta na Kalvárii (farnosť Nitra – Zobor má službu).

NR Zobor