Rokovanie orgánov Nadácie „Pomoc“ na Nitrianskom hrade

Z iniciatívy podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Igora Édera a pod jeho vedením sa 30. januára 2020 členovia Správnej a Dozornej rady Nadácie „Pomoc“ založenej Nitrianskym samosprávnym krajom stretli na Nitrianskom hrade, kde ich v priestoroch Biskupského úradu prijal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Nitrianske biskupstvo je partnerom nadácie a diecézny biskup je zároveň jedným z členov jej Správnej rady. Igor Éder informoval biskupa Viliama Judáka o súčasnom stave nadácie, personálnom zložení orgánov nadácie a jej základných cieľoch. Predstavil a priblížil vízie, či zámery jej pôsobenia v záujme poskytovania pomoci a podpory starým, chorým, či bezmocným občanom v núdzi, odkázaným deťom a mládeži, či organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečebnú a sociálnu starostlivosť. Spomenul aj možnosti poskytovania individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitnú v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vyjadril preto nádej, že s Nitrianskym biskupstvom, ktoré je vnímané ako mimoriadne dôležitý a vážený partner nadácie v týchto oblastiach, bude rozvinutá aktívna spolupráca na spoločnom cieli, ktorým je pomoc tým, ktorí to potrebujú. Biskup Viliam Judák ocenil iniciatívu, vízie aj zámery Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré by sa prostredníctvom nadácie „Pomoc“ mali uskutočňovať v sociálnej, charitatívnej a humanitárnej oblasti. Vyjadril podporu Nitrianskeho biskupstva celému snaženiu, ako aj pripravenosť na spoluprácu tak, aby existencia nadácie nebola len formálnou záležitosťou, ale aby výsledky jej pôsobenia svedčili o tom, že plní svoj cieľ. Pracovné stretnutie členov Správnej a dozornej rady nadácie „Pomoc“ na Nitrianskom hrade aj s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom bolo prejavom dlhodobo dobrých vzájomných vzťahov medzi oboma inštitúciami, ktoré spolupráca v oblasti pomoci chudobným, chorým, či trpiacim ešte viac prehĺbi.