Rorátne sväté omše v Zlatých Moravciach

V kostole Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach býva od prvého dňa adventného obdobia o šiestej ráno rorátna svätá omša.
Zúčastňujú sa jej mnohí veriaci z mesta i z okolitých dedín. Na spoločnej ceste prežívania radostného očakávania druhého príchodu Pána pomáha veriacim svetlo sviec – symbol Ježiša Krista. Tieto sväté omše posilňujú ich vieru, otvárajú srdcia a upriamujú zrak na Pannu Máriu – najkratšiu cestu k Ježišovi.
Bratia Tešitelia
VianocĚ -mamioaĚ za-2757VianocĚ -mamioaĚ za-2763 VianocĚ -mamioaĚ za-2764VianocĚ -mamioaĚ za-2766VianocĚ -mamioaĚ za-2766 VianocĚ -mamioaĚ za-2769