Rozlúčka so starým rokom na Nitrianskom hrade

Na záver roka 31. decembra 2019 sa nitrianski veriaci poďakovali za uplynulý rok aj v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Učinili tak s diecéznym biskupom Viliamom Judákom počas ďakovnej svätej omše, ktorú celebroval spolu s veľprepoštom sídelnej kapituly Štefanom Vallom a kapitulnými kanonikmi, ale aj s generálnym sekretárom Rady európskych biskupských konferencií, nitrianskym diecéznym kňazom Martinom Michalíčkom. Veľprepošt Štefan Vallo ako správca katedrálneho chrámu oboznámil veriacich s tradičnou bilanciou a katedrálnou štatistikou za rok 2019. Záver koncoročnej liturgickej slávnosti patril ďakovnej pobožnosti s adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.